logo

SDH Ješov

Vítejte na oficiálních stránkách našeho sboru

Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 17. 4. 1938 za účasti zástupců hasičské jednoty XXII. K. H. Borovského v Litovli br. Jana Sovy starosty župy a br. Josefa Všetičky jednatele župy. Podnětem pro založení sboru byl velký požár tří domů v červenci 1937. Ustavující valné hromady konané v hostinci br. Arnošta Šrámka se účastnilo 42 členů, z toho 2 zakládající, 24 činných a 16 přispívajících.

První schválený výbor:

- Havlíček Jakub    - starosta
- Kvapil Vít    - náčelník
- Komárek František    - I. podnáčelník
- Pinkava Alois    - II. podnáčelník
- Šišma František    - četař
- Majtner Josef    - četař
- Welfl František    - samaritní náčelník
- Kvapil Jindřich    - zbrojíř
- Pinkava Stanislav    - vzdělavatel

Sbor byl založen v roce 20. výročí samostatnosti státu a heslem se stala slova jednatele župy: „Hasičský sbor v Ješově budíž spojovacím mostem mezi veškerým občanstvem – Vlasti k obraně a bližnímu k ochraně.“

V dubnu téhož roku bylo rozhodnuto o nákupu motorové stříkačky, výzbroje a výstroje pro 24 zakládajících členů. Dne 31. 5. 1938 byly do sboru přijaty čtyři nové členky jako samaritánky. Na jaře roku 1938 bylo rozhodnuto o výstavbě hasičské zbrojnice. Samotná výstavba začala v červnu a na podzim byla zbrojnice připravena k zaparkování prvního podvozku, který byl upraven pro potřeby sboru. První okrskové hasičské cvičení, kterého se sbor účastnil, se konalo v roce 1939 v Mladči, ale bohužel bez dochovaných záznamů o výsledcích.

Založením sboru hasičů na Ješově se začal probouzet i kulturní život v obci. První pořádanou akcí roku 1938 byla slavnost ku příležitosti založení sboru, která zůstala po několik následujících let hezkou tradicí. V lednu roku 1939 byl uspořádán první hasičský ples a na jaře téhož roku založen divadelní kroužek, který za celou dobu existence odehrál 16 divadelních představení.

Začátkem 60. let došlo k výraznému omlazení řad hasičů a opětovnému zvýšení činnosti. V roce 1963 byl uspořádán 1. rodácký sjezd. Hned v dalším roce se započalo s přístavbou garáže pro nové požární auto T 805 a také s celkovou rekonstrukcí požární zbrojnice, která byla slavnostně předána do užívání v červenci 1966. V této době se jednotka hojně a úspěšně účastnila hasičských cvičení.

Po několikaletém útlumu činnosti SDH Ješov (zejména ke konci minulého století) přišel zvrat v roce 2003, který opět oživil a nastartoval činnost sboru. Do sboru byli přijati mladí členové, kteří se aktivně zapojili jak do činnosti hasičské, tak kulturní. V roce 2009 měl SDH Ješov 63 členů a 6 přispívajících, 5 soutěžních družstev a to muže, ženy, veterány a dvě družstva dětí.

Do dnešního dne hasiči ovlivňují život v Ješově pořádáním různých kulturních akcí. Od roku 2003 je to stavění a kácení máje a také oslavy MDŽ, které se z první drobné akce pro zvané ženy a přítelkyně členů SDH v tehdejší hospůdce u Snášelů přenesly od roku 2004 do sálu v hostinci v Luké a dodnes se těší velkému zájmu obyvatel obce pro svůj bohatý kulturně-zábavný program, v němž nechybí ani kytička, malý dárek a občerstvení pro každou ženu zdarma a bohatá tombola. V roce 2013 dosáhla akce svého 10. výročí.

Za zmínku rozhodně stojí uspořádání 3. rodáckého sjezdu k 70. výročí založení sboru v roce 2008 s bohatým celodenním programem, který byl významnou příležitostí ke slavnostnímu setkání všech bývalých i současných občanů obce.

K výše uvedeným akcím se postupně přidávaly další – letní týdenní soustředění mladých hasičů v Jánských Koupelích, spolupořádání mše k uctění patrona české země sv. Václava, rozsvěcení stromečku s mikulášskou nadílkou, novoroční ohňostroj, od roku 2012 také „Ješovské véšlap“ nebo Drakiáda pro děti. Kromě toho pořádá SDH Ješov každým rokem pohárovou a netradiční soutěž v požárním sportu a úspěšně se účastní mnoha podobných v okolí, včetně soutěží tak velkého charakteru, jako je Tohatsu Fire Cup nebo Memoriál V. I. Lenina v Širokém Dole.
Kromě výše uvedených činností se hasiči významnou měrou podílejí na „fyzických změnách“ obce. Výsledkem jejich práce ve vlastním volném čase je například autobusová zastávka v obci z roku 2008. Po jejím dokončení se hasiči pustili do budování venkovního areálu, v němž již od roku 2012 probíhají všechny soutěže a společenské akce.

02-sdh-jesov1938
Obr.1.: SDH Ješov 1938

02-sdh-jesov2008
Obr.2.: SDH Ješov 2008